Ochrona danych osobowych pacjentów – klucz do bezpieczeństwa

Przetwarzanie danych medycznych – zgodnie z prawem

Każdy zakład leczniczo-usługowy musi zarządzać danymi osobowymi każdego pracownika. Nic więc dziwnego, że staje się ona coraz bardziej popularna wraz z rozwojem informatyki oraz zwiększeniem liczby osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że:

 • Wszelkie przejawy naruszenia prawa powinny być natychmiast zgłoszone.
 • Poszanowanie prawa jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.
 • Każdy pracownik przedsiębiorcy powinien być poinformowany o zasadach i celach zarządzania danymi oraz o odpowiednich środkach do ich realizacji.

Ustawa o ochronie danych osobowych weszła w życie w maju 2018 roku i zmieniła wiele dotychczasowych praktyk – nie tylko w sferze medycznej. Wiąże się to między innymi z koniecznością zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych każdej zmiany w przepisach dot. gromadzenia danych osobowych.

Pracownicy zgadzają się na przesłanie danych osobowych do innych podmiotów, jeśli takie dane są niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Przesłanie danych osobowych może być również zgodne z prawem, wtedy kiedy podmiot, od którego przekazywane są dane osobowe, jest upoważniony do ich przetwarzania na podstawie ustawy lub umowy.

Bezpieczeństwo informacji medycznych – jak je zapewnić?

Dziś temat ochrony informacji medycznych jest jedną z najistotniejszych kwestii z punktu widzenia pacjenta. Pacjenci mają prawo oczekiwać, że ich dane będą bezpieczne. Ponadto, wiadomości o tym, co dzieje się w świecie informatyki i cyberbezpieczeństwa były tak obszerne w ostatnim czasie, że każdy pacjent powinien wiedzieć co robić aby chronić swoje dane.

Dane medyczne powinny być chronione też podczas powierzania ich innym osobom, przyjmującym zlecenia na przykład od dostawców usług IT, czy też outsourcingowi. Najczęstszym błędem jest brak kontroli danych po przekazaniu ich np. firmie świadczącej usługi outsourcingowe. W roku 2016 wyrzucono 1/3 danych medycznych pacjenta – 2 miliony dokumentów – z systemu informatycznego oraz znajduje się ona w sieci w niebezpieczny sposób.

Ochrona danych medycznych – zasady i praktyka

Jakie są obowiązki ochrony danych w przypadku podmiotów prowadzących zabiegi medyczne?

Czy każdy rodzaj danych medycznych musi być zabezpieczony? Czy do odpowiedniej ochrony danych medycznych wymagane jest udostępnianie wiedzy specjalistów IT?

Jakie konsekwencje mogą nastąpić w przypadku braku ochrony danych medycznych, np. utrata prawa do prowadzenia zabiegów medycznych?

Dane medyczne to dane, które wynikają z okoliczności związanych z pacjentem, a w szczególności dotyczą:

 • Danych osobowych pacjenta.
 • Danych o jego stanie zdrowia.
 • Danych dotyczących leczenia.
 • Opinii specjalistów medycznych.

Obowiązek ochrony danych medycznych wynika ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (dalej: „Zgromadzenie”), Konwencji ONZ o prawach człowieka (dalej: „Konwencja”) oraz ustawy.

Pierwszy obowiązek to bezpieczeństwo danych medycznych. Każdy podmiot prowadzący zabieg medyczny powinien mieć informacje na temat tego, jak chronić takie dane. Drugim obowiązkiem jest z

Zaniedbanie ochrony danych medycznych może doprowadzić do utraty prawa do prowadzenia zabiegów medycznych.

Czy wymagane jest udostępnianie wiedzy specjalistów IT do odpowiedniej ochrony danych medycznych?

Nie wymagane jest, ale korzystne byłoby, aby takie wiedzę posiadać.

Zachowanie pełnego bezpieczeństwa i nieujawnianie informacji o pacjentach, to podstawa zadowolenia pacjenta oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przepisy regulujące ochronę danych zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące czynności związanych z ich przechowywaniem, a także procedur dotyczących ich udostępniania. Niektóre dane medyczne mogą być udostępniane innym osobom na podstawie decyzji organu nadzorczego. Jeśli nie ma odpowiednich decyzji – praktyka prawna może sugerować, że kwalifikacje i uprawnienia do przesłania danych medycznych powinna posiadać tylko osoba posiadająca uprawnienia do pracy w obszarze medycyny.

Prawo do ochrony danych osobowych pacjenta

Prawo do ochrony danych osobowych pacjenta to zbiór aktów prawnych regulujących zasady ochrony informacji dotyczących pacjentów, które gromadzi się w ramach opieki medycznej. Co wiemy na temat najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących tego prawa?

Czym jest Prawo do ochrony danych osobowych pacjenta?

Odpowiednia kontrola udostępniania danych, w tym również ich zabezpieczenie oraz umożliwienie pacjentom pe.

Prawo do ochrony danych osobowych pacjenta to zbiór aktów prawnych regulujących zasady ochrony informacji dotyczących pacjentów, które gromadzi się w ramach opieki medycznej.

Zakres skutecznych uprawnień pacjenta:

 • Posiadanie dostępu do swoich danych oraz ich edytowanie i usuwanie.
 • Uzyskanie informacji na temat celu przetwarzania danych, ich źródeł oraz podmiotów przekazujących powierzone dane.
 • Ustanowienia pełnomocnika do kontaktu z administratorami.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (jeśli nie jest to obowiązek).

Przetwarzanie danych osobowych jest niemal w każdym zawodzie. W związku z tym prawo dotyczące ochrony danych osobowych pacjenta reguluje obowiązek posiadania odpowiednich umów, które określają możliwość przetwarzania danych oraz podstawowe zasady tego procesu.

Przetwarzanie danych osobowych pacjenta wymaga zgody pacjenta, do czego może się on jednak nie przyznać.

Dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane w celu:

 • Zapewnienia prawidłowego leczenia pacjenta.
 • Zapewnienia prawidłowej opieki medycznej.
 • Prowadzenie postępowania medycznego.
 • Przechowywanie danych na potrzeby medyczne.
 • Udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom ze służby zdrowia lub ubezpieczeniowe, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych, diagnostycznych czy innych badań mających na celu określenie stopnia rozwoju choroby, określeniu potrzeb terapeutycznych.

Czy mogę wykorzystać informacje ze swojej historii choroby?

Zgodnie z prawem pacjent może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego historii choroby.

Czy mogę przetwarzać dane osobowe pacjenta?

Zgodnie z prawem tylko pod warunkiem, że pacjent wyraził zgodę na ich przetwarzanie albo istnieje odpowiednia ustawa lub decyzja Komisji Europejskiej świadcząca o tym, że jest to dozwolone.