Jak działa Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Oddziały ratunkowe to szczególny rodzaj placówek opieki zdrowotnej. Są one najbliższymi punktami dostępu do opieki medycznej w nagłych wypadkach dla społeczeństwa, a także punktem wejścia dla pacjentów z urazami lub chorobami, którzy wymagają natychmiastowej, ostrej pomocy medycznej. Personel oddziału ratunkowego jest specjalnie przeszkolony i wyposażony, aby zapewnić zaawansowane wsparcie życia krytycznie chorych lub rannych pacjentów. W rzeczywistości, większość lekarzy medycyny ratunkowej są przeszkoleni jako specjaliści w medycynie ratunkowej, jak również w medycynie ogólnej. Skupiają się oni na zapewnieniu kompleksowej opieki pacjentom z nagłymi chorobami i urazami, takimi jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność oddechowa, uraz, zapalenie wyrostka robaczkowego lub złamania. Oddziały ratunkowe kierują pacjentów z mniej poważnymi chorobami i urazami do innych świadczeniodawców lub placówek, które dysponują lepszymi zasobami, takimi jak kliniki specjalistyczne i szpitale.

Oddział ratunkowy jest pierwszym punktem kontaktu dla pacjentów, którzy potrzebują natychmiastowej, ostrej pomocy medycznej. Zapewniają one szereg usług, aby pomóc w leczeniu i procesie powrotu do zdrowia, od wstępnego triage do stabilizacji stanu pacjenta po jego ustabilizowaniu.

W każdym momencie personel oddziału ratunkowego może liczyć od dwóch do ponad sześćdziesięciu osób. Personel może składać się z lekarzy, pielęgniarek i techników, którzy są zatrudnieni przez szpital lub prywatną praktykę. Personel oddziału ratunkowego zazwyczaj monitoruje pacjentów przez wiele godzin, aż do momentu, gdy są oni stabilni medycznie i mogą zostać przeniesieni do innych miejsc.

Typowy oddział ratunkowy posiada obszar triage, w którym pacjenci mogą być widziani przez personel medyczny. Posiada również poczekalnię, gdzie odwiedzający mogą czekać na leczenie lub na wizytę u krewnych. Oddziały ratunkowe zazwyczaj posiadają stanowiska pielęgniarek i obszary obsadzone lekarzami, jak również innymi pracownikami służby zdrowia, takimi jak technicy laboratoryjni i terapeuci oddechowi. Pacjenci są często obsługiwani przez asystentów pielęgniarskich lub zarejestrowane pielęgniarki, które pomagają im zaaklimatyzować się w placówce i zapewniają opiekę podczas procesu leczenia.

Oddział ratunkowy jest miejscem, w którym pacjenci w nagłych wypadkach mogą otrzymać pomoc medyczną. Istnieje kilka różnych rodzajów nagłych wypadków, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej i są to:

 • Zawał serca.
 • Anafilaksja.
 • Uraz.
 • Zatrzymanie akcji serca.
 • Udar.
 • Zaburzenia napadowe.

Oddział ratunkowy jest miejscem, do którego udajesz się w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach medycznych. Zapewniają one kompleksową opiekę dla osób, które przychodzą z nagłymi chorobami i urazami, jak również drobnymi dolegliwościami, które mogą poczekać, aż ich regularny dostawca usług medycznych będzie mógł je zobaczyć. Oddział ratunkowy jest często wzywany, gdy pacjent może mieć atak serca, udar lub niewydolność oddechową. Jeśli pacjent krwawi z ust lub nosa, może potrzebować operacji. W przypadku mniej poważnych urazów, takich jak złamania kości lub skaleczenia, lekarze mogą zająć się nimi poza szpitalem.

Jeśli Twoje dziecko ma infekcję ucha, prawdopodobnie zostanie ono przyjęte do kliniki lub gabinetu lekarskiego w trybie pilnym, a nie do szpitala. Dzieje się tak dlatego, że infekcje uszu u dzieci rzadko stanowią zagrożenie życia i wymagają natychmiastowej pomocy lekarza pogotowia. Obrażenia również nie są zazwyczaj leczone w szpitalu, chyba że ktoś przychodzi z poważnym krwawieniem lub urazem, który wymaga natychmiastowej opieki i uwagi.

W typowym oddziale ratunkowym liczba pacjentów z chorobami przewlekłymi lub urazami jest znacznie większa niż liczba pacjentów z ostrymi stanami. Badanie z 2010 r. wykazało, że 45% wizyt na oddziale ratunkowym dotyczy stanów niepilnych, takich jak ból w klatce piersiowej i duszności.

Oddziały ratunkowe zapewniają opiekę dla wszystkich grup wiekowych, w tym niemowląt i dzieci. Zapewniają one również opiekę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oddziały ratunkowe są narażone na ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych od pacjentów, jak również na pacjentów spoza oddziału ratunkowego. Na przykład, przeniesienie Helicobacter pylori (H. pylori) jest głównym czynnikiem ryzyka raka żołądka u pacjentów oddziałów ratunkowych. Oddziały ratunkowe powinny być świadome ryzyka związanego z przenoszeniem chorób zakaźnych i wdrażać środki ostrożności w celu zminimalizowania tego ryzyka.

Oddział ratunkowy jest specjalnym rodzajem placówki opieki zdrowotnej, która zazwyczaj służy jako punkt pierwszego kontaktu dla osób z ostrymi urazami lub chorobami, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Oddziały ratunkowe specjalizują się w udzielaniu zaawansowanej pomocy medycznej i mogą kierować pacjentów z mniej poważnymi problemami do innych świadczeniodawców lub placówek, które dysponują lepszymi zasobami. Niektóre wspólne procedury wykonywane przez lekarzy pogotowia obejmują resuscytację, uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie, zakładanie linii dożylnych, szynowanie złamań, podawanie płynów i leków dożylnie, wykonywanie zabiegów chirurgicznych na ofiarach urazów, leczenie wstrząsów i krwotoków. Wypisanie pacjentów z oddziału ratunkowego zazwyczaj wiąże się z przewiezieniem pacjenta do innego miejsca w celu uzyskania dalszej opieki lub z udzieleniem mu instrukcji, jak ma dbać o swoje obrażenia w domu.

Czy Szpitalny Oddział Ratunkowy jest potrzebny?

Szpitalny oddział ratunkowy to rodzaj placówki opieki zdrowotnej, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób i urazów. Placówki te obejmują oddziały ratunkowe, w których pacjenci są stabilizowani przed ich wypisaniem lub przeniesieniem do innych szpitali, a także centra urazowe dla cięższych przypadków, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Szpitalny oddział ratunkowy jest rodzajem placówki opieki zdrowotnej, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób i urazów. Placówki te obejmują oddziały ratunkowe, gdzie pacjenci są stabilizowani przed wypisaniem lub przeniesieniem do innych szpitali, oraz centra urazowe dla cięższych przypadków, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. W tym artykule omówię, jak działają szpitale podczas nagłych wypadków – ilu pacjentów trafia na ostry dyżur, jaki procent przeżywa, co powoduje te wypadki i jakie są konsekwencje bycia nieubezpieczonym pacjentem na ostrym dyżurze bez ubezpieczenia. W tym artykule omówię również plusy i minusy posiadania szpitalnego oddziału ratunkowego.

Szpitalny oddział ratunkowy jest potrzebny, ponieważ zapewnia miejsce, w którym ludzie mogą być leczeni, a nie pozostawieni na poboczu drogi. Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie pacjenci mogą trafić na ostry dyżur, od wypadków samochodowych po przedawkowanie narkotyków. Szpitalny oddział ratunkowy zapewnia również opiekę i leczenie tym, którzy jej potrzebują, np. podczas klęsk żywiołowych lub aktów terroryzmu. Oferuje on bezpieczne miejsce dla ludzi w kryzysie, aby otrzymać pomoc medyczną bez zakłócania działalności innych szpitali.

Wiele szpitali prowadzi oddziały ratunkowe, a liczba pacjentów, którzy trafiają na ostry dyżur codziennie, nie jest praktyczna do obliczenia. Jednak niektóre szpitale podają liczbę wizyt na oddziale ratunkowym. Na przykład, szpital University of Colorado twierdzi, że ma ponad 5,000 wizyt na oddziale ratunkowym dziennie.

Istnieje wiele powodów, dla których zdarzają się wypadki, w tym:

 • Choroba psychiczna.
 • Narkotyki i alkohol.
 • Wypadki komunikacyjne.
 • Pozwy o błędy w sztuce.
 • Zaniedbania medyczne.

Jak wielu pacjentów trafia na oddział ratunkowy?

Według ostatnich badań, ponad 8 procent wszystkich wizyt na oddziale ratunkowym było spowodowanych urazami. Niektóre inne przyczyny wizyt na oddziale ratunkowym obejmują następujące przypadki:

 • Ostre zapalenie żołądka i jelit – 3,5 procent wizyt na oddziale ratunkowym jest spowodowanych tym zaostrzeniem problemów trawiennych.
 • Upadki – 1,5 procent wizyt na izbie przyjęć jest spowodowanych upadkami osób starszych.
 • Oparzenia – 1 procent wizyt na izbie przyjęć jest spowodowanych oparzeniami. Liczby te nie obejmują lekarzy wizytujących, ponieważ ci odwiedzają tylko w przypadku ostrej opieki, a nie nagłych wypadków.

Nieubezpieczeni pacjenci nie są uprawnieni do bezpłatnej i natychmiastowej opieki, co oznacza, że będą musieli czekać w kolejce i płacić za swoją opiekę. Może to być długi proces. Jeśli masz zły kredyt lub nie masz ubezpieczenia, istnieje możliwość, że będziesz musiał obejść się bez leczenia, którego potrzebujesz, dopóki nie uzbierasz pieniędzy.

Plusy posiadania szpitalnego oddziału ratunkowego są takie, że szpitale zapewniają specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów, którzy mogą nie być w stanie uzyskać potrzebnej im pomocy od innych pracowników służby zdrowia. Ułatwia to również ludziom dostęp do opieki zdrowotnej, gdy pilnie potrzebują pomocy, jak również profesjonalnej opieki medycznej, gdy są ranni lub chorzy. Wady posiadania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na tym, że pacjenci mogą być zmuszeni czekać dłużej niż zwykle na wizytę u lekarza, a szpital może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego leczenia z powodu przepełnienia i braku zasobów.