Oddział Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onkologicznej

Chirurgia Onkologiczna

Chirurgia onkologiczna jest specjalnością medyczną, która wykorzystuje techniki chirurgiczne do zwalczania raka lub guzów. W większości przypadków procedury te są wykorzystywane do usunięcia nowotworu i powiązanych z nim narządów, jak również do leczenia wszelkich powikłań związanych z nowotworem w celu poprawy jakości życia pacjenta. Ważne jest, aby osoby, u których zdiagnozowano raka, wiedziały, jakie opcje leczenia i powrotu do zdrowia są dostępne, aby mogły podejmować świadome decyzje dotyczące ich opieki.

Chirurgia nowotworowa obejmuje zabiegi, takie jak chemioterapia, radioterapia, radioterapia i różne rodzaje chirurgii. Rodzaj operacji raka będzie zależeć od konkretnego guza i stanu pacjenta.

Istnieją trzy główne rodzaje operacji raka:

 • Mastektomia: Jest to chirurgiczne usunięcie piersi lub obszaru klatki piersiowej. Może obejmować jedną lub obie piersi, w zależności od nowotworu i zajętych węzłów chłonnych. Ten rodzaj operacji nowotworowej jest zwykle wykonywany po lumpektomii (usunięciu guza) i radioterapii z chemioterapią lub bez niej.
 • Lobektomia: Jest to chirurgiczne usunięcie jednego płuca lub dwóch płuc, w zależności od tego, jak bardzo rak rozprzestrzenił się w tym obszarze. Ten rodzaj operacji nowotworowej jest zwykle wykonywany po radioterapii i chemioterapii, ale może być również wykonany bez wcześniejszego leczenia. Chirurg stara się usunąć jak najwięcej chorej tkanki, zachowując przy tym funkcję pozostałych płuc. Niektórzy pacjenci mogą być poddani tej procedurze bez żadnej chemioterapii.
 • Resekcja płuca: Jest to chirurgiczne usunięcie części lub całości jednego lub obu płuc, w zależności od tego, jak bardzo rak rozprzestrzenił się na dany obszar. Osoba, u której wykonano lobektomię, może potrzebować resekcji płuca, aby uzyskać wystarczającą ilość tkanki do zapewnienia 90-dniowego przeżycia po pierwszej operacji.

Dla pacjentów, którzy są zaplanowane do zabiegu chirurgicznego, ważne jest, aby przygotować się fizycznie i psychicznie do zabiegu. Pacjenci powinni porozmawiać z lekarzem na temat leków, które mogą mieć wpływ na znieczulenie lub procedury chirurgiczne. Ważne jest również, aby zaplanować z wyprzedzeniem wszelkie potencjalne komplikacje podczas lub po operacji.

Ważne jest również, aby być przygotowanym emocjonalnie na wszelkie zmiany w stylu życia, które mogą być konieczne w wyniku diagnozy raka. Na przykład, jeśli po operacji będzie stosowana radioterapia, pacjenci powinni omówić, jak będą sobie radzić z efektami ubocznymi, takimi jak zmęczenie i trudności ze snem.

Powrót do zdrowia po operacji zależy od rodzaju zabiegu chirurgicznego.

Niektóre rodzaje chirurgii nowotworowej mogą być wykonywane jako zabiegi ambulatoryjne, a czas rekonwalescencji po tych zabiegach wynosi zazwyczaj około jednego dnia.

Inne rodzaje chirurgii nowotworowej wymagają hospitalizacji podczas rekonwalescencji, która może trwać tygodnie lub miesiące. Ważne jest, aby ludzie byli świadomi swojego statusu chirurgicznego, aby mogli podejmować decyzje dotyczące ich opieki.

Chirurgia Naczyniowa

Chirurgia naczyniowa jest specjalnością medyczną, która zajmuje się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem chorób naczyń krwionośnych lub żył. Jest to dyscyplina chirurgiczna, w której lekarze diagnozują i leczą wszelkie schorzenia powstające w sercu, mózgu, płucach, nerkach, wątrobie, kończynach i przewodzie pokarmowym. Chirurg naczyniowy posiada rozległe wykształcenie w opiece nad zaburzeniami wynikającymi z tych narządów. Celem chirurgii naczyniowej jest naprawa uszkodzonych naczyń krwionośnych w celu utrzymania ich funkcji.

Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji, czy chcesz kontynuować karierę w chirurgii naczyniowej:

 • Czy interesujesz się medycyną? Jeśli tak, możesz rozważyć kontynuowanie kariery lekarza specjalizującego się w tej dziedzinie.
 • Czy są jakieś inne specjalizacje medyczne, które Cię interesują? Jeśli tak, chirurgia naczyniowa może nie być dla Ciebie odpowiednia.
 • Czy Twoje wykształcenie jest bardziej naukowe lub techniczne? Jeśli tak, chirurgia naczyniowa może nie być dla Ciebie odpowiednia.

Jeśli cierpisz na schorzenia krwi, chirurgia naczyniowa może być najlepszym rozwiązaniem, aby ułatwić Ci życie.

Chirurdzy naczyniowi są w stanie stworzyć małe i duże nacięcia, przez które mogą uzyskać dostęp do struktur naczyniowych. Dlatego też często nazywani są „nożownikami”.

Ta dziedzina jest jedną z najbardziej konkurencyjnych w medycynie, więc będzie wymagać dużo nauki i szkolenia, zanim będziesz mógł praktykować.

Aby zostać chirurgiem naczyniowym, potrzebujesz rozległego szkolenia zarówno w zakresie nauk medycznych, jak i procedur chirurgicznych. Będziesz także potrzebował dobrych umiejętności komunikacyjnych, ponieważ ta dziedzina jest często bardzo praktyczna.

Chirurgia naczyniowa jest bardzo wyspecjalizowaną dziedziną. Aby móc pracować w tej dziedzinie, należy przejść gruntowne szkolenie, które można uzyskać w szkole medycznej i w trakcie rezydentury.

Dla tych, którzy interesują się chirurgią naczyniową jako karierą, zaleca się uzyskanie certyfikatu lub stopnia naukowego w akredytowanej instytucji po ukończeniu rezydentury. Pozwoli to na rozpoczęcie kariery w chirurgii naczyniowej.

Innym ważnym wymogiem do pracy jako chirurg naczyniowy jest posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych. Lekarze często ściśle współpracują z innymi pracownikami służby zdrowia i innymi członkami społeczności. Niezwykle ważne jest utrzymywanie pozytywnych relacji z tymi osobami, aby pacjenci otrzymywali wysokiej jakości opiekę przez cały okres leczenia. Dobrym przykładem tego byłoby, gdy nawigacja systemu opieki zdrowotnej dla swoich pacjentów, jak mogą one wymagać skierowania do niektórych obiektów lub lekarzy, zanim będą mogli kontynuować z ich planu leczenia.

Chirurgia onkologiczna – wyzwania i perspektywy

Kiedy rak jest zdiagnozowany, pierwszym krokiem jest rozpoczęcie planu leczenia. Chirurgia może być najczęstszym rodzajem leczenia dla pacjentów z rakiem. Jednakże, chirurgia wiąże się z własnym zestawem wyzwań i rozważań, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym rodzaju leczenia. W artykule omówimy niektóre z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się osoby poddawane chirurgii onkologicznej i co należy o nich wiedzieć.

Chirurgia onkologiczna jest rodzajem chirurgii, która jest wykonywana w celu usunięcia lub leczenia tkanki nowotworowej. Celem tego typu operacji jest usunięcie wszelkich komórek nowotworowych z organizmu, zapobieżenie ich nawrotowi i przywrócenie normalnego funkcjonowania.

Ten rodzaj operacji może być stosowany w przypadku różnych nowotworów. Może być również stosowany do radzenia sobie z powikłaniami chirurgicznymi po leczeniu raka, takimi jak nawrót choroby, choroba przerzutowa i radioterapia. Chirurgia onkologiczna jest również czasami wykonywana w połączeniu z innymi rodzajami leczenia raka, takimi jak chemioterapia lub radioterapia.

Jakie są częste problemy, z którymi borykają się osoby poddawane zabiegom chirurgii onkologicznej?

Powszechne problemy związane z chirurgią onkologiczną to: ból, krwawienie, infekcje, ograniczenia w poruszaniu się, zmiany w nawykach jelitowych i inne powikłania. Powikłania te mogą dotyczyć wielu obszarów ciała, w tym ściany klatki piersiowej, jamy brzusznej, szpiku kostnego miednicy lub węzłów chłonnych.

Chirurgia nowotworowa jest możliwą opcją leczenia dla osób z rakiem. Zazwyczaj jest ona stosowana w połączeniu z innymi metodami leczenia. Chirurgia usuwa guz i/lub wszelkie komórki rakowe lub tkankę, która rozprzestrzeniła się poza pierwotną lokalizację. Po operacji, to do onkologa pacjenta, aby określić, czy będą one kontynuowane z promieniowaniem i / lub chemioterapii.

Istnieją różne rodzaje procedur chirurgicznych, które mogą być wykonywane w celu leczenia różnych rodzajów nowotworów. Niektóre przykłady obejmują:

 • Tradycyjne procedury chirurgiczne, takie jak mastektomia, histerektomia, wycięcie węzłów chłonnych, nakłucie lędźwiowe itp.
 • Operacje związane z chemioterapią, takie jak brachyterapia (radioterapia wewnętrzna) i hipertermiczna śródoperacyjna radioterapia hipofrakcjonowana (HIP).
 • Operacje związane z radioterapią, takie jak stereotaktyczna radioterapia ciała (SBRT) i radioterapia z modulacją intensywności (IMRT).

Jednym z najczęstszych powikłań operacji nowotworowych jest krwawienie, które można kontrolować za pomocą leków rozrzedzających krew. Powikłanie to prowadzi do zwiększonego ryzyka powstania zakrzepów krwi i zakrzepów krwi w płucach, znanych jako zatorowość płucna. Może to prowadzić do śmierci; jednak zabieg chirurgiczny może zminimalizować to ryzyko.

Innym częstym powikłaniem operacji jest zakażenie. Kiedy operacja jest wykonywana na dużych obszarach ciała, bakterie mogą zostać wprowadzone do krwiobiegu i rozprzestrzeniać się po całym organizmie, prowadząc do sepsy lub wstrząsu septycznego. Zakażenie może prowadzić do zapalenia płuc lub niewydolności płuc, jednak można ich uniknąć dzięki odpowiedniej opiece i środkom ostrożności podjętym podczas operacji.

Wreszcie, innym ryzykiem związanym z operacją nowotworu jest zmiana w zachowaniu guza po leczeniu. Jeśli guz przestanie reagować na leki lub jeśli stanie się oporny, wtedy radioterapia może być konieczna do dalszego leczenia. Radioterapia wiąże się z unikalnym zestawem zagrożeń, niektórych poważniejszych niż te związane z samą operacją nowotworową, takich jak arytmia serca i inne problemy kardiologiczne, takie jak zawał serca (atak serca) i kardiomiopatia.

Chirurgia dla pacjentów z rakiem nie zawsze jest rozwiązaniem na stałe. Nawet jeśli chirurg usunie raka, nadal istnieje szansa, że może on powrócić. Oznacza to, że Twój chirurg prawdopodobnie omówi z Tobą rehabilitację i proces powrotu do zdrowia.

Chociaż operacje onkologiczne wiążą się z pewnym ryzykiem, takim jak krwawienie, zakażenie lub inne powikłania, ryzyko to można znacznie zmniejszyć, stosując się do zaleceń lekarza i przechodząc rehabilitację. Rehabilitacja po operacji pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań w dłuższej perspektywie i ułatwia powrót do normalnych zajęć, takich jak praca czy uprawianie sportu po leczeniu.

Poddając się zabiegom zdrowotnym, ludzie często zapominają o osobistych skutkach ubocznych. Możesz mieć trudności z fizycznym i psychicznym zadbaniem o siebie po operacji, ponieważ jesteś skupiony na powrocie do zdrowia po samym leczeniu. Pamiętaj jednak, że Twoje zdrowie powinno być na pierwszym miejscu! Ważne jest, aby przyznać, że jest to niezwykle trudny okres, w którym wiele osób nie będzie w stanie zadbać o siebie, więc to od Ciebie zależy, co zrobisz, aby zadbać o siebie.

Jak przygotować się do operacji nowotworu i odzyskać siły po niej.

Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć jest to, że pacjent z rakiem nie będzie w stanie trawić pokarmu przez kilka dni przed i po operacji. Oznacza to, że pacjenci powinni unikać węglowodanów o wysokiej zawartości włókien i płynów, które mogą prowadzić do produkcji kwasu żołądkowego. Najlepszą opcją dla Twojej diety są klarowne płynne koktajle i miękkie pokarmy, takie jak jogurt, budyń lub tłuczone ziemniaki.

Innym częstym problemem, który pojawia się po operacji raka, są infekcje. Infekcje są bardziej prawdopodobne, jeśli twój układ odpornościowy nie jest wystarczająco silny, aby je zwalczyć i jeśli nie ma wystarczającego dopływu krwi wokół rany. Pacjenci powinni starać się pić dużo płynów w czasie rekonwalescencji po operacji, aby wypłukać wszelkie bakterie i inne mikroorganizmy z organizmu. Można również przyjmować antybiotyki przed, w trakcie i po operacji, aby zapobiec infekcjom.

Ostatnią kwestią związaną z chirurgią nowotworową jest przygotowanie do znieczulenia. Pacjenci powinni zastanowić się, jakie leki stosują przed operacją, aby mieć czas na ich dostosowanie przed podaniem znieczulenia w dniu zabiegu.

Chirurgia naczyniowa – zagrożenia i możliwości leczenia

Chirurgia naczyniowa jest inwazyjnym, ryzykownym i często terminowym zabiegiem, do którego wykonania potrzebny jest chirurg posiadający odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

Ryzyko i możliwości leczenia pacjentów chirurgii naczyniowej są bardzo rozległe. Wielu z tych powikłań można uniknąć dzięki odpowiedniej opiece i dbałości o szczegóły. Oto najczęstsze problemy, które pojawiają się w chirurgii naczyniowej, wraz z niektórymi opcjami leczenia, które pomogą ich uniknąć.

 • Powikłania: Zakażenie pooperacyjne, krwiak lub krwiak surowiczy, zespół przedziału, uszkodzenie nerwu lub naczynia, powikłania krwotoczne, pooperacyjne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe.
 • Opcje leczenia: Antybiotyki profilaktyczne. Profilaktyka antybiotykowa jest środkiem ochronnym stosowanym przez wielu chirurgów przed i po operacji w celu zapobiegania zakażeniom pooperacyjnym. Istnieją dowody na skuteczność tej interwencji w zapobieganiu występowania takich zakażeń. Ważne jest, aby pamiętać, że profilaktyka antybiotykowa jest zalecana tylko w przypadku niektórych rodzajów operacji, takich jak operacje na otwartym sercu, gdzie istnieje wysokie ryzyko rozwoju infekcji u pacjenta. W przypadku wystąpienia infekcji należy niezwłocznie podjąć leczenie antybiotykami, aby skrócić czas trwania i zmniejszyć nasilenie objawów. Seromas i krwiaki powinny być również leczone natychmiast po wykryciu, aby zminimalizować dalsze uszkodzenia tkanek.

Płyny heparynizowane są stosowane jako środek profilaktyczny przeciwko DVT i wykazano, że zmniejszają częstość występowania pooperacyjnych zdarzeń DVT u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii naczyniowej.

Chirurgia naczyniowa jest inwazyjną, ryzykowną i często wykonywaną w odpowiednim czasie procedurą, do której przeprowadzenia potrzebny jest chirurg z odpowiednimi umiejętnościami.

Celem chirurgii naczyniowej jest naprawa lub wymiana naczyń krwionośnych w organizmie. Może być ona wykonywana w każdej części ciała, od mózgu po palce u stóp, w zależności od rodzaju wymaganego zabiegu. Trzy główne rodzaje chirurgii naczyniowej to:

Chirurgia radykalna: Radykalne podejście chirurgiczne jest wymagane, gdy przepływ krwi w kończynie lub narządzie jest niewystarczający z powodu niedrożności lub urazu.

Endowaskularna: W tej procedurze lekarze stosują techniki wewnątrznaczyniowe za pomocą cewników (urządzeń przypominających rurki) wprowadzanych do naczyń krwionośnych w pobliżu problematycznego obszaru ciała.

Procedury minimalnie inwazyjne i mniej skomplikowane: Procedury te zwykle obejmują wykonanie niewielkich nacięć w celu uzyskania dostępu do kluczowych obszarów bez większego ryzyka, takich jak operacje pomostowania tętnic szyjnych i przeszczepy pomostowe tętnic obwodowych.

Istnieje wiele rodzajów ryzyka związanych z chirurgią naczyniową. Niektóre z najczęstszych zagrożeń obejmują:

 • Krwawienie.
 • Skrzepy krwi.
 • Zakażenie.
 • Problemy z dopływem krwi do narządów (hipoperfuzja).
 • Obrażenia odniesione podczas operacji.

Aby jak najlepiej zrozumieć chirurgię naczyniową, ważne jest, aby wiedzieć, jak ona działa, jakie są związane z nią zagrożenia i jak je zminimalizować.

Chirurgia naczyniowa jest wykonywana, gdy naczynie krwionośne w organizmie zostaje zablokowane lub pęknięte i wymaga leczenia. Może się to zdarzyć w wielu częściach ciała, w których znajdują się tętnice, żyły i naczynia włosowate. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest miażdżyca, która występuje, gdy płytka nazębna gromadzi się wewnątrz ścian tętnicy. Chirurgia naczyniowa wymaga usunięcia lub naprawienia zatoru tętniczego poprzez wycięcie go skalpelem lub kauteryzację laserem. Inne metody leczenia obejmują wprowadzenie do tętnicy rurek zwanych balonami do angioplastyki w celu jej udrożnienia oraz założenie stentów, które pomagają utrzymać drożność tętnicy po operacji.

Niektóre zagrożenia związane z operacjami naczyniowymi mogą obejmować uszkodzenie pobliskich narządów, takich jak serce, płuca lub mózg; komplikacje związane ze znieczuleniem; oraz krwawienie u pacjentów, którym przed zabiegiem podano leki rozrzedzające krew.

Istnieją pewne kroki zmniejszające ryzyko, które można podjąć w celu zminimalizowania tego ryzyka:

 • Upewnij się, że otrzymujesz odpowiednie znieczulenie.
 • Upewnij się, że nie przyjmujesz leków rozrzedzających krew przed zabiegiem.
 • Upewnij się, że Twój chirurg ma doświadczenie w zabiegach naczyniowych.

Operacje naczyniowe są skomplikowanymi, ryzykownymi i często wymagającymi czasu zabiegami, do których wykonania potrzebny jest chirurg z odpowiednim przeszkoleniem i doświadczeniem. Ważne jest, aby pacjenci rozpoznali ryzyko związane z chirurgią naczyniową, omówili je ze swoimi chirurgami i podjęli świadome decyzje dotyczące opcji leczenia.