Strona główna serwisu Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ZAKŁADY I PRACOWNIE / ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

 


KARTA RABATOWA NA BADANIA LABORATORYJNE

 

 

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ

REGULAMIN PROMOCJI PAKIETÓW BADAŃ

 
1. Wybór Pakietu Promocyjnego należy do nabywcy.
2. Do nabycia Pakietu nie jest wymagane skierowanie.
3. Jeden nabywca może kupić kilka różnych Pakietów.
4. Zakup Pakietu Promocyjnego jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu promocji.
5. W pakietach :
W przypadku wykrycia przeciwciał oraz w przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości podczas wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej, niezbędne będzie zgodnie z obowiązującymi procedurami, pobranie nowych próbek krwi, wypełnienie odpowiednich druków i przesłanie ich do Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w celu wykonania badań specjalistycznych. Jeżeli badania w RCKiK nie zostaną wykonane, wówczas nie będzie wydany wynik z zakresu serologii transfuzjologicznej.
Koszty tych dodatkowych badań będą wynikały z „Cennika badań konsultacyjnych wykonywanych w RCKiK w Warszawie”. W/w koszty pokrywać będzie nabywca Pakietu.

 

 


W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń:

 

 brodnowski/userfiles/Jak przygotowac sie do badan laobratoryjnych.odt

 


 


 

Zakładowy Koordynator: Mgr farmacji Anna Ptak,
Specjalista Analityki KlinicznejPobieranie krwi do badania od pacjentów ambulatoryjnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

Pilne badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00  i od 16:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 9:30 do 12:30.
Telefon do Rejestracji:
+48 22 326 54 17

Laboratorium przyjmuje pacjentów bezpłatnie ze skierowaniami z Przychodni Szpitalnych lub od lekarza który ma podpisaną umowę z Mazowieckim  Szpitalem Bródnowskim Spółka z o.o. na wykonywanie badań.

Wykonujemy również badania bez skierowania lekarskiego (na życzenie) za odpłatnością. Ceny za badania zgodne z
cennikem usług medycznych obowiązujących w szpitalu (cennik z dnia 6 czerwiec 2013 r.).

Laboratorium bierze udział w sprawdzianach jakości w kraju i zagranicą, potwierdzone certyfikatami.

Laboratorium znajduje się w rejestrze ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.


W Zakładzie działa sześć Pracowni i Punkt Pobrań:MOŻLIWOśCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Pracownia Analityki Ogólnej wykonuje:

Badanie moczu


Badanie kału:


Badanie płynów z jam ciała


Badania lateksowePracownia Mikrobiologii wykonuje następujące badania:

Podstawowe, z których izoluje się bakterie tlenowe:


Specjalistyczne:Pracownia Hematologii i Koagulologii wykonuje badania:

Rutynowe:


Specjalistyczne:


Pracownia Biochemii wykonuje badania:

Białka: oznacza białko całkowite /TP/, albuminy, białko C-reaktywne wysokej czułości/RCRP/, wykonuje elektroforezę białek w surowicy
i w płynie mózgowo-rdzeniowym specjalistyczne: immunoglobuliny: IgA, IgM, IgG.

Elektrolity: wykonuje oznaczenia: sodu /Na/, potasu /K/, magnezu /Mg/, chlorków /Cl/, żelaza /Fe/, zdolność wiązania żelaza /TIBC/, fosforanów, wapnia /Ca/, gazometrii oraz zasobu zasad.

Biochemia ogólna: cholesterol i frakcje cholesterolu /HDL, LDL/, trójglicerydy /TG/, kwas moczowy /UA/, bilirubina całkowita i związana, glukoza, mocznik, kreatynina i klirens kreatyniny

Enzymy: aminotransferaza alaninowa /ALT/ i asparaginianowa /AST/, glutamylotransferaza /GGT/, fosfataza zasadowa /ALP/, amylaza, lipaza, kinaza kreatynowa /CK/, izoenzym kinazy kreatynowej /CK-MB/, dehydrogenaza mleczanowa /LDH/.

Markery kardiologiczne: Troponina I - RCTNI, Mioglobina - MYO, CKMB masa - MMB, BNP - marker niewydolności krążenia.

Immunochemia: toxoplazma przeciwciała w kl. IgM, IgG, gonadotropina (ß -HCG), antygen HBe, antygen HBs, przeciwciała anty HBc, anty HBs, anty HBe, HCV, HCV-IgM, C-peptyd, Insulina, antyTPO, antyTG, LH, FSH, Prolaktyna, Witamina B12, PSA całkowite, PSA wolne, Estradiol, Progesteron, Testosteron, TSH -3 generacja, fT3, fT4, CEA, AFP, CA125, HIV, Aldosteron.

Serologia Transfuzjologiczna: określenie grupy krwi układu ABO i Rh, przeglądowe badanie w kierunku obecności przciwciał odpornościowych,próby zgodności przed przetoczeniem, BTA

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wykonuje badania:


Osoby zatrudnione w pracowni posiadają uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez RCKIK Warszawa.

 

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (KIGK)


W związku z wprowadzeniem nowego formatu dowodów osobistych, w których nie ma miejsca na wpis grupy krwi, pracownia proponuje Państwu wpisanie grupy krwi do tzw. Karty IdentyfikacyjnejGrupu Krwi
Jest to karta dopuszczona do stosowania przez Krajowe Centum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakład Transfuzjologii
i Transplantologii Centralny Bank Krwi.

 

Wydawana Karta jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Ministra Zdrowia ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2012r. ), oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ( „ Medyczne zasady …” pod redakcją prof. Magdaleny Łętowskiej )

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi  - ta Karta Ratuje Życie


Cennik:Więcej informacji można uzyskać w Pracowni Serologicznej oraz telefonicznie +48 22 326 53 04
lub +48 22 326 53 28Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - blok "B", niski parter

Kierownik Zakładu:
tel.: +48 22 326 58 07
tel. wew. 54-50

Pracownia Serologi Transfuzjologicznej:

tel.: +48 22 326 53 28

« wróć