Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ŚRÓDMIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA


Śródmiejska Przychodnia Specjalistyczna

 

Śródmiejska Przychodnia Specjalistyczna

ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa

filia Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

 

Koordynator: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski

Koordynator Poradni: dr n. med. Joanna Syska - Sumińska

 

Struktura:

 

Przychodnia Kardiologiczna prowadzi konsultacje w zakresie Kardiologii. Zapleczem Przychodni jest nowoczesny, wysokospecjalistyczny oddział, którego kadra ściśle współpracuje w ramach udzielania porad specjalistycznych.

 

ZAPISY

                     tel. 22 52-51-355

       poniedziałek - piątek w godz. 8:00-20:00

                     tel. 22 52-51-364

 

Zapisów można dokonać telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane jest, aby przy zapisie osobistym mieć ze sobą następujące dokumenty:

Prosimy, aby zwrócić uwagę, iż skierowanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Można to najszybciej sprawdzić weryfikując czy pieczątka nagłówkowa na naszym skierowaniu zaczyna się o numeru "07R"

Przypominamy, że Świadczeniobiorca zobowiązany jest do dostarcenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Prosimy, aby w wywznaczonym dniu wizyty przyjć 20 minut wcześniej, tak aby bez pośpiechu dopełnić wszystkie formalności. Przypominamy także, że podana godzina wejścia do lekarza ma charkter orientacyjny. Czas trwania poszczególnych wizyt zależy od stanu pacjenta, jego indywidualnych potrzeb i zawsze jest stosownie wyznaczany przez lekarza.