Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Ochrona danych osobowych

 

 
Obowiązek informacyjny
oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych
 
 
Szanowny Pacjencie!
 
Na podst. art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:
 
Administratorem Danych Osobowych jest:
Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa
 
Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych medycznych pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.
 
Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 
Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych)