Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY


Kształcenie podyplomowe lekarzy

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Mazowiecki Szpital Bródnowskim realizuje projekt "Kształcenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu Bródnowskim", który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych".

Wartość projektu to 538.250,00 PLN, w tym 453.637,10 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 84,28% kosztów kwalifikowanych projektu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy POZ w obszarze diagnozowania chorób nowotworowych oraz zaburzeń psychicznych.

Nabór do projektu ma charakter otwarty. Udział w kurskie jest bezpłatny.

Gwarantujemy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny psychiatrii i ginekologii onkologicznej. Profesor dr hab. med. Andrzej Kokoszka i
Profesor dr hab. med. Włodzimierz Sawicki.

Zapewniamy materiały dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szkolenia organizowane przez Szpital Bródnowski w ramach dofinansowanego projektu będą dla lekarzy bezpłatne, w grupach 15 -18 osobowych.

Szkolenia są dedykowane w szczególności dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnikami w projekcie mogą być osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia).

Szpital zapewnia materiały dydaktyczne i posiłek. Szpital nie refunduje kosztów transportu i noclegu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin Projektu można znaleźć w linku: regulamin projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz wraz z kopią dyplomu ukończonych studiów z podpisem „ za zgodność z oryginałem”  proszę przesłać na adres :

e-mail : szkolenia@brodnowski.pl

adres placówki: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o.

ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

z dopiskiem:” SZKOLENIE ”- Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji

 

Szkolenia będą 2 dniowe w wymiarze 2 x 8 godzin, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, w  sali dydaktycznej szpitala – niski parter budynek „C” (dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych)

HARMONOGRAM  I TEMATY SZKOLEŃ

PIERWSZE WSZKOLENIA

23.03.2018 r. (piątek)  godz: 9:00 - 17:00

G4 / część 1 - Rak trzonu macicy – jak skutecznie wcześnie rozpoznać i leczyć
24.03.2018 r. (sobota) godz: 9:00 - 17:00
G4 / część 2 - Rak trzonu macicy – jak skutecznie wcześnie rozpoznać i leczyć
Prowadzący:
prof. Włodzimierz Sawicki / dr Aleksandra Zielińska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

Zgłoszenia oraz informacje na temat szkoleń można nadsyłać na adres: szkolenialekarzy@brodnowski.pl

KONTAKT

Kontakt do osoby koordynującej rekrutację do projektu:

Adriana Pucyńska

tel. 22 326-53-74

e-mail: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8