Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / KRAJOWE CENTRUM LECZENIA CHORÓB NACZYNIOWYCH MÓZGU


Krajowe Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu

 

http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/telewizyjny-kurier-warszawski/wideo/01062014/15450261

 

 

KRAJOWE CENTRUM LECZENIA CHORÓB NACZYNIOWYCH MÓZGU
MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SPÓŁKA Z O.O.
 

 

 
TELEFON SEKRETARIAT ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII 22 326 58 14
                                                                                   FAX 22 325 72 76

 

 

 

Przygotowanie pacjenta do leczenia w Centrum

Pacjentami, którzy mogą być, po wcześniejszym telefonicznym porozumieniu z lekarzem, kierowani do Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu mogą być chorzy u których rozpoznano krwawienie podpajeczynówkowe. Rozpoznanie musi być potwierdzone badaniem tomografii komputerowej lub w przypadku braku takiej możliwości przez przekonywujące objawy klinicznie lub badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. W każdym przypadku konieczne jest dokładne zebranie wywiadu dla wykluczenia krwawienia pourazowego. Pacjent kierowany do Centrum musi mieć przeprowadzoną konsultację neurologiczną a w przypadku braku takiej specjalności w Szpitalu kierującym konieczne jest stwierdzenie przez lekarza SOR objawów oponowych u chorego.
 
 

 

Pacjentami kierowanymi na leczenie mogą być wyłącznie chorzy przytomni z zachowaną własną czynnością oddechową i wydolni oddechowo i krążeniowe Stan neurologiczny chorego oceniany w skali H-H (WFNS) musi zawierać się w przedziale I-III. Jako że planowane leczenie w Centrum Naczyniowym zmierza do szybkiego jego wdrożenia dlatego chory powinien mieć wykonane wcześniej następujące badania: grupa krwi, morfologia, koagulogram, elektrolity, cukier, mocznik, kreatynina i EKG, które w przypadkach nagłych można dostać.

 

Każdy chory po przeprowadzonym leczeniu i po stabilizacji stanu ogólnego przekazany będzie do ośrodka kierującego z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.