Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / DYREKCJA


Dyrekcja

 
Dyrektor ds. medycznych
Bródnowskiego Centrum Klinicznego i
Polikliniki Bródnowskiego Centrum Klinicznego
 
Dr n. med. Paweł Skowronek

 

 

 

Paweł Skowronek urodzony w Pruszkowie w 1971 r, od początku związany z Warszawą. Absolwent II Wydziału Warszawskiej Akademii Medycznej w roku 1996. W 2005 uzyskał z wyróżnieniem specjalizację z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Starszy aystent warszawskiej kliniki ortopedycznej do 2012 roku.

Również w roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2013 ukończył na Uniwersytecie Warszawskm studia w zakresie zarządzania w służbie zdrowia w dobie przekształceń własnościowych. Od 2014 najmłodszy Kierownik Kliniki Ortopedycznej. Prekursor technik miniinwazyjnych w protezoplastyce stawów w Polsce. Od 2009 roku trener i organizator międzynarodowego ośrodka szkoleniowego z powyższych technik operacyjnych. Autor wielu międzynarodowych wystąpień i prac związanych z powyższą tematyką. W 2015 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. medycznych w jednym z największych polskich szpitali WSZZ Kielce. Od 01.11.2016 roku dyrektor ds. medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Sekretariat Dyrektora ds. medycznych
 tel.  22, 326-53-15, fax. 22 326-58-99
sekretariat-med@brodnowski.pl
 

 

Przyjęcia interesantów:
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 15-16

 


 

p.o. Dyrektora ds. opieki pielęgnacyjnej i obsługi pacjentów
 
mgr Justyna Kowalska

 

 

 
Justyna Kowalska urodzona w Warszawie w 1969 r. W latach 1984-1989 uczęszczała do Liceum Medycznego nr 2 w  Warszawie. W roku 2004 uzyskał stopień pielęgniarki licenjonowanej Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2008 usyskała stopień magistra pielęgniarstwa.
W roku 2009 rozpoczęła studia doktoranckie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgłębiając problematytkę zakażeń szpitalnych oraz wdrażania procedur mających na celu ich zapobieganie w praktyce zawodowej.
Wiedzę fachową rozwijała poprzez częste uczestnictwo w kształceniu podyplomowym (kurs specjalistyczny w zakresie podawania i przygotowania leków przeciw nowotworowych u dorosłych - program dla pielęgniarek i położnych)
Autorka artykułów w prasie fachowej (06.2005 Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu "Rola pielęgniarki zabiegowej w przeprowadzaniu zabiegów histeroskopowych"; 08.2009 Ginekologia Praktyczna m.in. "Nowoczesne metody sterylizacji sprzętu laparoskopowego", 2012 Nowa Klinika nr 3 "Czynniki ryzyka wpływające na gojenie ran po operacjach ginekologicznych"). Uczetniczka konferencji naukowo - dydaktycznych i sympozjów.
Od roku 1989 do chwili obecnej zwiazana z Wojewódzkim a później Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim. W latach 2001-2015 pełniła funkcję Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Ginekologii. Od stycznia 2016 do maja 2017 roku powołana na stanowisko p.o. Zakładowego Koordynatora Świadczeń Pielęgnacyjnych, Położniczych i Obsługi Pacjentów.
Od 15 maja 2017 r. pełni obowiązki Dyrektora ds. opieki pielęgacyjnej i obsługi pacjetów.
 
 
tel. 22 326-53-26 
e-mail:  j.kowalska@brodnowski.pl 
 
Przyjęcia interesantów:
czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 15-16
 
 
 
 
Dział Koordynacji Świadczeń Pielęgniarskich, Położniczych i Obsługi Pacjentów
 
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej
Kierownik Działu: Agnieszka Reguła
Tel. 22 326-53-68
E-mail: statystykamedyczna@brodnowski.pl 
 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Epidemiolog Szpitalny: lek. med. Bogumiła Wojciechowska
Pielęgniarki Epidemiologiczne: Grażyna Radzio, Ewa Kramkowska, Grażyna Prusińska
Tel. 22 326 – 57-96
E-mail: epidemiolog@brodnowski.pl